آمار زیستی در بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

علم آمار در کنار علم ریاضی و علوم کامپیوتر، یکی از مباحث مهم در علم بیوانفورماتیک است. در این دوره بیشتر با آمار زیستی آشنا شویم

1,250,000 تومان