اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی و پژوهشی شماست

افزایش مهارت‌های تخصصی

0
دوره آموزشی
0
استاد مجرب
0
دانشجو
0
همکار
کمپ بیوانفوراتیک

جدیدترین دوره‌ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

خدمات کمپ بیوانفورماتیک

آماده‌ی افزایش اطلاعات بیوانفورماتیکی خود هستید؟

برگزاری دوره‌های بیوانفورماتیکی

آموزش، افزایش اطلاعات، استخدام

انجام پروژه‌های بیوانفورماتیکی

برنامۀ قدم به قدم تا انجام پروژه تحقیقاتی

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین‌های کمپ بیوانفورماتیک

کمپ بیوانفورماتیک آموزش و برگزاری دوره تخصصی و پژوهشی آموزش بیوانفورماتیک
دوره تخصصی طراحی دارو و طراحی دارو با رویکرد بیوانفورماتیک

کمپ بیوانفورماتیک، کارخانه‌ی تبدیل علاقه‌مند به متخصص

کمپ بیوانفورماتیک از سال 1397 فعالیت خود را در زمینه‌ی آموزش و پژوهش تخصصی در حوزه بیوانفورماتیک، با هدف تبدیل علاقه‌مندان این رشته به متخصصین آماده ورود به بازار کار، آغاز کرد. اگر علاقه‌مند به حوزه‌ای هستید یا حس میکنید در حوزه‌ای استعداد دارید با یادگیری‌های اصولی باید آن علاقه را به تخصص تبدیل نمائید. دانشجویان کمپ بیوانفورماتیک، باتوجه به علاقه‌ی خود، و سرمایه‌گذاری بر روی خودشان، متخصص شده‌اند.

کمپ بیوانفورماتیک