کسب مهارت‌های ویژه بیوانفورماتیکی

اطلاعات پژوهشی شما میتواند کامل شود. فقط کافی است مسیر درست را بشناسید. ما در این مسیر همراه شما هستیم.

پیشخوان کتاب

معلومات خود را نامحدود افزایش دهید

computational drug discovery and design

طراحی بیوانفورماتیکی دارو

Applied Statistics for Bioinformatics using R

آمار در بیوانفورماتیک با زبان R

Bioinformatics Research and Applications

آموزش بیوانفورماتیک

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

خدمات ما

آمادهء رشد کسب و کارتان هستید؟

برگزاری دوره‌های بیوانفورماتیکی

دآموزش، افزایش اطلاعات، استخدام

انجام پروژه‌های بیوانفورماتیکی

برنامۀ قدم به قدم تا انجام پروژه تحقیقاتی

از رادیو کمپ بیوانفورماتیک بشنوید

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی کمپ بیوانفورماتیک دنبال کنید

طراحی دارو واکسن
20 تیر 1400
طراحی دارو و واکسن تبدیل به یکی از حیاتی‌ترین علوم حال حاضر شده است. با...
برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیک
14 تیر 1400
عصر BIG DATA و زبان برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی در عصر حاضر، برنامه‌نویسی، مخصوصا...

آخرین مقالات کمپ بیوانفورماتیک

نظرات برخی از دانشجویان ما

اراده آهنین های کمپ بیوانفورماتیک