کسب مهارت‌های ویژه بیوانفورماتیکی

اطلاعات پژوهشی شما میتواند کامل شود. فقط کافی است مسیر درست را بشناسید. ما در این مسیر همراه شما هستیم.

اولین کمپ بیوانفورماتیکی

در دانشکده فنی دانشگاه تهران

پیشخوان کتاب

معلومات خود را نامحدود افزایش دهید

computational drug discovery and design

طراحی بیوانفورماتیکی دارو

Applied Statistics for Bioinformatics using R

آمار در بیوانفورماتیک با زبان R

Bioinformatics Research and Applications

آموزش بیوانفورماتیک

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

897,000 تومان
997,000 تومان
1,250,000 تومان

خدمات ما

آماده‌ی افزایش اطلاعات بیوانفورماتیکی خود هستید؟

برگزاری دوره‌های بیوانفورماتیکی

آموزش، افزایش اطلاعات، استخدام

راهنمای شما در مسیر اپلای

برنامۀ قدم به قدم تا پذیرش تحصیلی

از رادیو کمپ بیوانفورماتیک بشنوید

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی کمپ بیوانفورماتیک دنبال کنید

طراحی دارو واکسن
20 تیر 1400
طراحی دارو و واکسن در قرن حاضر با وجود گسترش بیماری‌های متعدد، بهترین راه نجات...
برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیک
14 تیر 1400
عصر BIG DATA و زبان برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی در عصر حاضر، برنامه‌نویسی، مخصوصا...

آخرین مقالات کمپ بیوانفورماتیک

نظرات برخی از دانشجویان ما

اراده آهنین های کمپ بیوانفورماتیک

اراده آهنین های کمپ بیوانفورماتیک