آموزش آمار زیستی

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

علم آمار در کنار علم ریاضی و علوم کامپیوتر، یکی از مباحث مهم در علم بیوانفورماتیک است. در این دوره بیشتر با آمار زیستی آشنا شویم

1,250,000 تومان

آموزش برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
1,590,000 تومان

برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی مورد نیاز هر دانشمند حوزه‌ی علوم زیستی است. در این دوره با این زبان بیشتر آشنا شویم.

1,590,000 تومان

آموزش برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
1,590,000 تومان

برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که باید هر پژوهشگر علوم زیستی آن را فرا گیرد.

1,590,000 تومان

آموزش داکینگ مولکولی در طراحی دارو و واکسن

بدون امتیاز 0 رای
997,000 تومان

داکینگ مولکولی در تحقیقات طراحی محصولات زیستی یک بخش جدایی‌ناپذیر است. در این کارگاه با تکنیک‌های این حوزه آشنا شویم.

997,000 تومان

آموزش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

بدون امتیاز 0 رای
997,000 تومان

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی این روزها مورد توجه دانشمندان حوزه‌ی علوم زیستی بوده است. در این کارگاه اطلاعات‌تان در مورد این علم را افزایش دهید.

997,000 تومان

آموزش طراحی پرایمر و پروب

بدون امتیاز 0 رای
997,000 تومان
پرایمر یک اولیگونوکلئوتید مصنوعی کوتاه است که در بسیاری از تکنیک های مولکولی از PCR تا تعیین توالی DNA استفاده می شود.
در پایان این دوره انتظار میرود دانشجویان بتوانند برای تحقیقات خود پرایمرهای مناسبی طراحی کنند.

 

997,000 تومان

آموزش طراحی دارو با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

طراحی بیوانفورماتیکی دارو به خاطر کاهش زمان و هزینه تحقیقات طراحی دارو امروزه مورد توجه بوده است. در این کارگاه تکنیک‌های طراحی بیوانفورماتیکی دارو آشنا میشویم.

1,250,000 تومان

آموزش طراحی واکسن با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

طراحی واکسن با رویکرد بیوانفورماتیکی امروزه با گسترش کرونا بسیار مورد توجه بوده است. در این کارگاه با تکنیک‌های طراحی بیوانفورماتیکی واکسن آشنا شویم.

1,250,000 تومان