0 تا 100 برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
790,000 تومان

بر هیچ کس پوشیده نیست که در عصر حاضر، برنامه‌نویسی تیدیل به مهترین ابزار برای دانشمندان علوم مختلف شده است.…

790,000 تومان

0 تا 100 برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
790,000 تومان

برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی واژه‌ی نام‌آشنایی برای دانشمندان علوم زیستی است. فعالان این حوزه با استفاده از این زبان…

790,000 تومان

آموزش داکینگ مولکولی در طراحی دارو

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

داکینگ مولکولی یک بخش جداناپذیر در تحقیقات طراحی دارو و واکسن است. برای مثال: بررسی نحوه‌ی اینتراکشن یک دارو با…

390,000 تومان

آموزش طراحی دارو و واکسن با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

با گشترش ویروش کزونا اهمیت طراحی دارو و طراحی واکسن بیشتر از سالهای پیش مشاهده شد. مردم سراسر جهان چشم…

10,000 تومان

سیر تا پیاز منطق و مبانی بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
590,000 تومان

علم بیوانفورماتیک در این روزها به شدت در میان رشته‌های علوم زیستی سروصدا کرده است. چرا که دانشمندان رشته‌های زیستی…

590,000 تومان