آمار زیستی

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان

برای تحلیل داده‎‌های زیستی و پزشکی، نیاز به دانش عمیق آمار وجود دارد. اگر پزشک هستید یا پرستار، متخصص بهداشت…

490,000 تومان

آموزش برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان

برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی مورد نیاز هر دانشمند حوزه‌ی علوم زیستی است. در این دوره با این زبان بیشتر آشنا شویم.

899,000 تومان

آموزش برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان

برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که باید هر پژوهشگر علوم زیستی آن را فرا گیرد.

899,000 تومان

آموزش داکینگ مولکولی در طراحی دارو و واکسن

بدون امتیاز 0 رای
549,000 تومان

داکینگ مولکولی در تحقیقات طراحی محصولات زیستی یک بخش جدایی‌ناپذیر است. در این کارگاه با تکنیک‌های این حوزه آشنا شویم.

549,000 تومان

آموزش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

بدون امتیاز 0 رای
549,000 تومان

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی این روزها مورد توجه دانشمندان حوزه‌ی علوم زیستی بوده است. در این کارگاه اطلاعات‌تان در مورد این علم را افزایش دهید.

549,000 تومان

آموزش طراحی پرایمر و پروب

بدون امتیاز 0 رای
549,000 تومان

طراحی پرایمر و پروب طراحی پرایمر و پروب یک تکنیک کاربردی در علوم زیستی است. اجرای صحیح بسیاری از آزمون‌های…

549,000 تومان

آموزش طراحی دارو با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
599,000 تومان

طراحی بیوانفورماتیکی دارو به خاطر کاهش زمان و هزینه تحقیقات طراحی دارو امروزه مورد توجه بوده است. در این کارگاه تکنیک‌های طراحی بیوانفورماتیکی دارو آشنا میشویم.

599,000 تومان

آموزش طراحی واکسن با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
599,000 تومان

طراحی واکسن با رویکرد بیوانفورماتیکی امروزه با گسترش کرونا بسیار مورد توجه بوده است. در این کارگاه با تکنیک‌های طراحی بیوانفورماتیکی واکسن آشنا شویم.

599,000 تومان