آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | کمپ بیوانفورماتیک

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

دوره‌ های آموزش طراحی دارو

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

دوره‌ های آموزشی برنامه نویسی

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

رادیو کمپ بیوانفورماتیک

طراحی دارو واکسن
20 تیر 1400
طراحی دارو و واکسن تبدیل به یکی از حیاتی‌ترین علوم حال حاضر شده است. با...
برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیک
14 تیر 1400
عصر BIG DATA و زبان برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی در عصر حاضر، برنامه‌نویسی، مخصوصا...

مجله کمپ بیوانفورماتیک

مقالات ما را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های کمپ بیوانفورماتیک