پکیج آموزش ویدیویی، مهارت برای اشتغال | کمپ بیوانفورماتیک

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها
minutes1 1 - مجله

100

همکار مجرب

courses 1 - مجله

9

عدد دروه آموزشی

minutes1 1 - مجله

6000

نفر ثبت‌نام در دوره

پکیج طراحی دارو

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

برنامه‌نویسی

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

رادیو کمپ بیوانفورماتیک

طراحی دارو و واکسن 400x400 - مجله
20 تیر 1400
طراحی دارو و واکسن در قرن حاضر با وجود گسترش بیماری‌های متعدد، بهترین راه نجات...
برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیک 400x400 - مجله
14 تیر 1400
عصر BIG DATA و زبان برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی در عصر حاضر، برنامه‌نویسی، مخصوصا...

مجله کمپ بیوانفورماتیک

مقالات ما را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های کمپ بیوانفورماتیک