پکیج آموزش ویدیویی، مهارت برای اشتغال | کمپ بیوانفورماتیک

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

4000

دقیقه آموزش کاربردی

6

عدد دروه آموزشی

12000

نفر ثبت‌نام در دوره

طراحی دارو

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

برنامه‌نویسی

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

رادیو کمپ بیوانفورماتیک

طراحی دارو واکسن
20 تیر 1400
طراحی دارو و واکسن تبدیل به یکی از حیاتی‌ترین علوم حال حاضر شده است. با...
برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیک
14 تیر 1400
عصر BIG DATA و زبان برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی در عصر حاضر، برنامه‌نویسی، مخصوصا...

مجله کمپ بیوانفورماتیک

مقالات ما را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های کمپ بیوانفورماتیک