لیست خدمات ترجمه تخصصی

توجه کنید بستگی به زمان سفارش، این هزینه‌ها ممکن است کمی تغییر کند. لطفا برای اطلاعات بیشتر فرم موجود در این صفحه را پر کنید
  • ترجمه فارسی به انگلیسی همراه با ادیت نیتو: 750 تومان به ازای هر کلمه
  • ترجمه فارسی به انگلیسی، بدون ادیت نیتو: 310 تومان به ازای هر کلمه
  • ادیت نیتیو مقالات انگلیسی شما: 490 تومان به ازای هر کلمه
  • ترجمه انگلیسی به فارسی: 210 تومان به ازای هر کلمه
  • بررسی سرقت ادبی مقاله: 70 هزار تومان بابت هر مقاله

لطفا برای درخواست ترجمه فرم زیر را پر کنید