دانشجوی عزیز کمپ بیوانفورماتیک از اینکه در بهبود کیفیت خدمات کمپ بیوانفورماتیک به ما کمک میکنید صمیمانه سپاس گزاریم.


لطفا بعد از پر کردن فرم نظرسنجی اگر لایسنس دائمی برای مشاهده‌ی دوره‌تان دریافت نکردید در اینستاگرام به ما پیام دهید: