آموزش منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
749,000 تومان

در این دوره “آموزش بیوانفورماتیک به همراه منطق و مبانی آن” را در کمپ بیوانفورماتیک فرا خواهیم گرفت.

749,000 تومان