آموزش منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
799,000 تومان

در این دوره “منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک” را فرا خواهیم گرفت.

799,000 تومان