آموزش منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
740,000 تومان

در این دوره “آموزش بیوانفورماتیک به همراه منطق و مبانی آن” را در کمپ بیوانفورماتیک فرا خواهیم گرفت.

740,000 تومان

طراحی واکسن بر علیه ویروس کرونا در دانشگاه تهران

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

در این رویداد علمی قصد داریم بر علیه واریانت امیکرون کرونا ویروس؛ واکسن بیوانفورماتیکی طراحی کنیم.

990,000 تومان