آموزش منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
997,000 تومان

در این دوره “منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک” را فرا خواهیم گرفت.

997,000 تومان