آموزش آمار زیستی

بدون امتیاز 0 رای
590,000 تومان

علم آمار در کنار علم ریاضی و علوم کامپیوتر، یکی از مباحث مهم در علم بیوانفورماتیک است. در این دوره بیشتر با آمار زیستی آشنا شویم

590,000 تومان