آموزش آمار زیستی

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

علم آمار در کنار علم ریاضی و علوم کامپیوتر، یکی از مباحث مهم در علم بیوانفورماتیک است. در این دوره بیشتر با آمار زیستی آشنا شویم

1,250,000 تومان

آموزش برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
1,590,000 تومان

برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی مورد نیاز هر دانشمند حوزه‌ی علوم زیستی است. در این دوره با این زبان بیشتر آشنا شویم.

1,590,000 تومان

آموزش برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
1,590,000 تومان

برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که باید هر پژوهشگر علوم زیستی آن را فرا گیرد.

1,590,000 تومان

آموزش طراحی پرایمر و پروب

بدون امتیاز 0 رای
997,000 تومان
پرایمر یک اولیگونوکلئوتید مصنوعی کوتاه است که در بسیاری از تکنیک های مولکولی از PCR تا تعیین توالی DNA استفاده می شود.
در پایان این دوره انتظار میرود دانشجویان بتوانند برای تحقیقات خود پرایمرهای مناسبی طراحی کنند.

 

997,000 تومان

آموزش طراحی دارو با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

طراحی بیوانفورماتیکی دارو به خاطر کاهش زمان و هزینه تحقیقات طراحی دارو امروزه مورد توجه بوده است. در این کارگاه تکنیک‌های طراحی بیوانفورماتیکی دارو آشنا میشویم.

1,250,000 تومان

آموزش طراحی واکسن با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

طراحی واکسن با رویکرد بیوانفورماتیکی امروزه با گسترش کرونا بسیار مورد توجه بوده است. در این کارگاه با تکنیک‌های طراحی بیوانفورماتیکی واکسن آشنا شویم.

1,250,000 تومان

آموزش مقاله‌نویسی علمی

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

مقاله‌نویسی علمی جزو مهم‌ترین پارامترها برای اپلای و ادامه تحصیل است. در این دوره یاد خواهیم گرفت که چطور میتوانیم در مسیر مقاله‌نویسی قدم برداریم.

1,250,000 تومان

آموزش منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

در این دوره “منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک” را فرا خواهیم گرفت.

1,250,000 تومان