آموزش طراحی دارو با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
699,000 تومان

طراحی بیوانفورماتیکی دارو به خاطر کاهش زمان و هزینه تحقیقات طراحی دارو امروزه مورد توجه بوده است. در این کارگاه تکنیک‌های طراحی بیوانفورماتیکی دارو آشنا میشویم.

699,000 تومان