آموزش داکینگ مولکولی در طراحی دارو و واکسن

بدون امتیاز 0 رای
549,000 تومان

داکینگ مولکولی در تحقیقات طراحی محصولات زیستی یک بخش جدایی‌ناپذیر است. در این کارگاه با تکنیک‌های این حوزه آشنا شویم.

549,000 تومان

آموزش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

بدون امتیاز 0 رای
549,000 تومان

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی این روزها مورد توجه دانشمندان حوزه‌ی علوم زیستی بوده است. در این کارگاه اطلاعات‌تان در مورد این علم را افزایش دهید.

549,000 تومان

آموزش طراحی دارو با رویکرد بیوانفورماتیکی

بدون امتیاز 0 رای
599,000 تومان

طراحی بیوانفورماتیکی دارو به خاطر کاهش زمان و هزینه تحقیقات طراحی دارو امروزه مورد توجه بوده است. در این کارگاه تکنیک‌های طراحی بیوانفورماتیکی دارو آشنا میشویم.

599,000 تومان

آموزش منطق و مبانی علم بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
749,000 تومان

در این دوره “آموزش بیوانفورماتیک به همراه منطق و مبانی آن” را در کمپ بیوانفورماتیک فرا خواهیم گرفت.

749,000 تومان

آموزش نرم‌افزار هایپرکم در طراحی دارو

بدون امتیاز 0 رای
369,000 تومان

آموزش نرم‌افزار هایپرکم در مباحث طراحی بیوانفورماتیکی دارو.

369,000 تومان