ریحانه علی‌یاری

ریحانه علی‌یاری

عضو مدرسین کمپ بیوانفورماتیک

درباره استاد:

کارشناس شیمی کاربردی, مدرس نرم‌افزارهای طراحی دارو

ماموریت و بیوگرافی

پژوهشگر بیوانفورماتیک ساختاری و بیوشیمی کاربردی، عضو تیم پروژه‌ی کمپ بیوانفورماتیک