سروش ستاره

سروش ستاره

عضو مدرسین کمپ بیوانفورماتیک

درباره استاد:

دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی – گرایش مولکولی – دانشگاه تهران

متخصص تحقیق و توسعه مهر مام میهن.

مدیر واحد بیوانفورماتیک لیوژن فارمد و سیناکلون

مدرس و پژوهشگر کمپ بیوانفورماتیک

مدال نقره المپیاد ریاضی نوجوانان (دانش آموزی)

علاقمند به مسائل محاسباتی دنیای زیست شناسی

علاقمند به نظریه بازی ها.

ماموریت و بیوگرافی

پژوهشگر بیوانفورماتیک و عضو تیم پروژه ی کمپ بیوانفورماتیک