محمد یعقوب زاد

محمد یعقوب‌زاد

عضو مدرسین کمپ بیوانفورماتیک

درباره استاد:

دانشجوی دکتری بیوشیمی، مدرس بیوشیمی محاسباتی

و عضو تیم پروژه‌ی کمپ بیوانفورماتیک

ماموریت و بیوگرافی

پژوهشگر بیوانفورماتیک ساختاری و دینامیک مولکولی، مدرس دوره‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی مولکولی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

997,000 تومان