محمد یعقوب زاد

محمد یعقوب‌زاد

عضو مدرسین کمپ بیوانفورماتیک

درباره استاد:

کارشناس ارشد شیمی، مدرس بیوشیمی محاسباتی

ماموریت و بیوگرافی

پژوهشگر بیوانفورماتیک ساختاری و دینامیک مولکولی، مدرس دوره‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی مولکولی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

480,000 تومان